Tarieven

De kosten voor een behandeling fysiotherapie/manueel therapie worden geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekering betaald, mits u daarvoor verzekerd bent. De regelingen kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw borgverzekeraar. N.B. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal door uw verzekering nog te vergoeden behandelingen!

Met de volgende verzekeraars hebben wij een contract: Menzis, Anderzorg, Univé, Zilveren Kruis/ Achmea,  VGZ, de Friesland, IAK, ONVZ, IZA, de Salland, Zorg en Zekerheid, DSW. Staat uw verzekeraar hier niet bij, vraag het dan even na bij kantoor MEA Fysio, telefoonnummer: 0594-555060.

Wat betaalt uw verzekering

De zorgverzekering bestaat uit een basis verzekering. Daarnaast kunt u vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten voor fysiotherapie/manueel therapie.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie als het gaat om:

  • Kinderen jonger dan 18 jaar met een chronische aandoening. Alle behandelingen worden vergoed.
  • Kinderen jonger dan 18 jaar met een acute aandoening. De eerste 18 behandelingen worden vergoed. Daarna komen de kosten voor eigen rekening of de aanvullende verzekering.
  • Volwassenen vanaf 18 jaar met een chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening of worden door uw aanvullende verzekering betaald. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten vergoed door de basisverzekering. Is het eigen risico nog niet verbruikt, dan worden de kosten hiermee verrekend.
  • Volwassenen vanaf 18 jaar met een acute aandoening. Alle behandelingen zijn voor eigen rekening of worden geheel/gedeeltijk door uw aanvullende verzekering betaald.

Uw fysiotherapeut vertelt u of uw klacht valt onder de definitie ‘chronische aandoening’ van het College voor Zorgverzekeraars. Voor de volledige chronische lijst klik hier

 Onze tarieven 2017

Vraag uw verzekering welke bedragen voor rekening vergoed worden. Voor vergoeding van fysiotherapie/manueel therapie dient u een aanvullende verzekering te hebben.

Behandeling fysiotherapie € 29,90
Behandeling fysiotherapie incl. toeslag aan huis € 41,90
Eenmalig consult € 50,50
Screening (zonder verwijzing) € 10,40
Intake en onderzoek na screening € 36,10
Intake en onderzoek na verwijzing € 36,46
Behandeling manueel therapie € 39,95
Behandeling manueel therapie aan huis € 51,95
Als u niet komt en niet tijdig hebt afgemeld het volledige bedrag